Download LINK

Završno izvješće

Imunomodulatorna i antioksidativna aktivnost
proizvoda Ge132+Natural

Ispitivači (ispitivanje proveo): VivaCell Biotechnology GmbH Njemačka

Autor: Dr. Bernd L. Fiebich
VivaCell Biotechnology
Ferdinand-Porsche-Str. 5
79211 Denzlingen, Deutschland
Tel: + 49 761-4760502 or +49 7666 90 28 77 Fax: +49 7666-902878
e-Mail: fiebich@vivacell.de

  • Mjerenje oslobađanja prostaglandina i izoprostana u primarnim humanim monocitima
  • Antioksidacijska aktivnost

Ciljevi istraživanja:

Ciljevi ovog istraživanja bili su slijedeći:

  • Ispitati potencijalne protuupalne učinke Gel132+Natural na otpuštanje LPS-induciranih citokina IL-6, IL-8 i TNF i na otpuštanje LPS-induciranog u primarnim humanim monocitima
  • Ispitati antioksidacijski učinak Gel132+Natural

Protokol studije:

  • Mjerenje oslobađanja prostaglandina i izoprostana u primarnim humanim monocitima

Primarni humani monociti su izolirani iz trombocitnog-leukocitnog (buffy-coat) međusloja iz zdravih donatora krvi i nasađeni su na ploče sa 24 jažice  (približno 500 000 stanica/ml u 1 ml) za pokuse ELISA metodom.

Stanice su ostavljene u inkubaciji bez LPS-a (nestimulirana kontrola) ili sa LPS-om (10 ng/ml) kroz 24 sata. Gel132+natural u 5 doza je dodan 30 minuta prije LPS tretmana. Nakon 24 sata, supernatant je uklonjen, centrifugiran i testiran na koncentracije TNFalfa, interleukina 6 (IL-6) i interleukina 8 (IL-8) korištenjem ELISA protokola proizvođača. Svaka doza je ispitana 6 puta u buffy-coat međusloju od 3 različita donatora krvi.

  • Antioksidacijski učinak

Detekcija reaktivnih oblika kisika. Unutarstanično stvaranje reaktivnih oblika kisika mjereno je korištenjem 2,7 diklorfloresceindiacetata (H2DCF-DA ; molekularne probe). Taj nepolarni kemijski spoj ulaskom u stanicu je pretvoren u polarni derivat H2DCF koji oštećuje membranu korištenjem esteraza. H2DCF je neflorescentan ali se brzo oksidira u visokoflorescentan DCF uz pomoć unutarstaničnog H2O2 i drugih peroksida. Zalihe H2DCF-DA (5mM) su napravljene u DMSO i ostavljene su u mraku na 80⁰C. HaCaT stanice (100 stanica po jažici) su preinkubirane kroz 30 minuta sa testnim sastojcima u dozama indiciranima i stimuliranima ROS induktorom (TBHP). Nakon perioda inkubacije od 3 sata, stanice su isprane PBS-om i inkubirane sa 1 mM H2DCF-DA kroz 20 minuta na 37⁰C, florescencija je određena na 460/520 nm em/ex u čitaču TriStar LB 941 (Berthold Technologies, GmbH & Co. KG).

DPPH¸¸ radical scavenger¨ analiza.DPPH je najćešće korištena metoda za screening antioksidacijske aktivnosti mnogih lijekova. Metoda DPPH analize se  temelji na redukciji metanolne otopine obojanog slobodnog radikala DPPH  na njegovoj maksimalnoj apsorpciji na 516 nm, što je proporcionalno koncentraciji tzv. hvatača (engl. scavenger) slobodnih radikala dodanog u otopinu DPPH reagensa. GE132+ Natural sa DPPH 1 mM u metanolnoj otopini (ukupnog volumena 4,5 ml). Nakon miješanja, dobivena tekućina je ostavljena na 30 minuta na sobnoj temperaturi. Kao pozitivna kontrola, korišten je Trolox (200µM). Smannjenje u apsorbanciji je očitano na  pločastom čitaču TriStar LB 941 (Berthold Technologies, GmbH & Co. KG).

Rezultati

  • Protuupalni učinak Gel132+ Natural

Proučavali smo učinke GE132+ na otpuštanje citokina iz primarnih humanih monocita. U tablici 1 se vidi da je GE132+ inhibirao LPS-om posredovano otpuštanje IL-6 već u dozi od 50µg/ml i da je maksimalna inhibicija bila u dozi od 250µg/ml, čime je spriječeno 80% sinteze IL-6. LPS-om posredovano otpuštanje IL-8 je inhibirano počevši od doze od 100µg/ml i bilo je maksimalno pri višoj dozi od 250 µg/ml. LPS-om inducirana sinteza TNF alfa je blokirana sa GE132+ u dozi od 250µg/ml.

Naši podaci pokazuju da GE132+ Natural ima snažan protuupalni potencijal i stoga je koristan kod tretiranja bolesti upalne etiologije. Mehanizmi odgovorni za ove učinke tek trebaju biti razjašnjeni.

Tablica 1: Učinak Gel132+ na otpuštanje citokina u humanim monocitima tretiranim LPS-om

  • Antioksidativni učinci Gel132+ Natural

Koristili smo dvije različite metode za ispitivanje antioksidativnih učinaka GE132+: učinci ROS-a (reaktivnih oblika kisika) i zaštita od slobodnih radikala u DPPH “radical scavenger” testu.

Slika 7: Učinci GE132+ na stvaranje ROS (reaktivnih oblika kisika) inducirane TBHP-om u usporedbi sa antioksidansom N-acetilcisteinom (NAC)

Kao što se vidi na slici 7, naši podaci pokazuju  da je GE132+ jako smanjio nastajanje ROS-a induciranih TBHP-om (druga kolona slijeva). Nastajanje ROS-a je inhibirano već sa niskom dozom od  1 µg/ml GE132+, a maksimalna inhibicija je postignuta korištenjem 25 µg/ml GE132+. Ova je doza bila jača čak i od pozitivne kontrole, poznatog antioksidansa N-acetilcisteina (treća kolona slijeva).

Slika 8 Učinci GE132+ u hvatanju radikala u DPPH “radical scavenger” testu u usporedbi sa antioksidansom Trolox C.

Korištenjem DPPH ¸¸radical scavenger¸¸ testa, možemo pokazati da je GE132+ počeo djelovati u dozi od 5 µg/ml i da je maksimalni učinak pri 100 µg/ml, što je gotovo jednako učinkovito kao poznati snažan antioksidant Trolox C (200 µM) (Slika 8).

Naši podaci jasno pokazuju da je GE132+ Natural snažan antioksidans koji sprječava nastajanje slobodnih radikala jednako snažno kao dosad poznati antioksidansi. Sprječavajući stvaranje slobodnih radikala, GE132+ Natural sposoban je suplement za tretman bolesti gdje slobodni radikali imaju važnu ulogu, kao što su procesi starenja.

 

 

Ulica Medačka 18 Zagreb Republika Hrvatska

Pozovite nas

Pozovite nas

+385 1 8009 992

Email Us at

Email Us at

info@yourwebsite.com

Besplatne konzultacije

Besplatne konzultacije

Zakažite odmah