Certifikat podrazumijeva smjernice koje osiguravaju da je proizvod GE132+NATURAL visoke farmaceutske kvalitete!


GMP (engl. Good Manufacturing Practices) – ovaj certifikat podrazumijeva smjernice koje osiguravaju da su proizvodi visoke farmaceutske kvalitete. To znači da ne posjeduju nikakav rizik za zdravlje korisnika. GMP certifikat jamči usklađenost sa strogim pravilima i standardima, a propisi nastoje minimizrati mogućnost da dođe do bilo kakve greške u proizvodnji. GMP certifikat pod okriljem je Svjetske zdravstvene organizacije i redovito se obnavlja.


Da bi proizvođač zadovoljio uvjete za dobivanje GMP certifikata, mora zadovoljiti sljedeće korake:

  • Kontrolu svih aspekata proizvodnje: prostora, sirovina, obrazovanja, osobne higijene zaposlenih.
  • Za pojedine procese jasno su definirane detaljne pismene procedure koje mogu imati utjecaj na kvalitetu konačnog proizvoda.
  • Individualni proces proizvodnje mora imati dokumentirani dokaz o ispravnoj proceduri proizvodnje za svaki proizvod.
  • Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) definirala je detaljna uputstva za GMP, koja mogu biti različita za svaku državu, u skladu s vlastitim zahtjevima, međutim, moraju biti u skladu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Ulica Medačka 18 Zagreb Republika Hrvatska

Pozovite nas

Pozovite nas

+385 1 8009 992

Email Us at

Email Us at

info@yourwebsite.com

Besplatne konzultacije

Besplatne konzultacije

Zakažite odmah