Ge132+NATURAL proizvodi se u Njemačkoj po visokim farmaceutskim standardima fabrike alphacaps koja je član GfE (Međunarodnog udruženja za nutritivna istraživanja), a poseduje i TÜV sertifiakt IFS (Međunarodni standard za hranu), GMP sertifikat (Dobra proizvođačka praksa). Sastav, označavanje i stavljanje na tržište dodataka prehrani u Hrvatskoj regulirano je Zakonom o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima, zatim Pravilnikom o dodacima prehrani, Pravilnikom o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenja programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari kao i hrani s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama. Dodacima prehrani smatra se ona hrana čiji je cilj dopuniti uobičajenu prehranu, a koja predstavlja koncentrirane izvore hranjivih tvari ili druge tvari prehrambenog ili fiziološkog učinka, pojedinačne ili u kombinaciji, i to u doziranom obliku, primjerice u kapsulama, pastilama, tabletama, vrećicama praha ili ampulama tekućine. Registracija dodataka prehrani usklađena je s europskim propisima upravo Zakonom o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima, a istim propisim je definirano da Ministarstvo zdravlja vodi registar dodataka prehrani.

Ulica Medulićeva 21b, Zagreb - R. Hrvatska

Pozovite nas

Pozovite nas

+385 1 8009 992

Pišite nam

Pišite nam

info@ge132.eu

Besplatne konzultacije

Besplatne konzultacije

Zakažite odmah